“ก̆ญชา” แท้จริงแล้วคือพืชมหัศจรรย์ ที่ช่วยได้ทั้ง “แก้เจ็บ” และ “แก้จน”

“ก̆ญชา” แท้จริงแล้วคือพืชมหัศจรรย์ ที่ช่วยได้ทั้ง “แก้เจ็บ” และ “แก้จน”ad1

ในช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการดำเนิน “นโยบายก̆ญชา” ของพรรคภูมิใจไทย จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานาจากผู้ที่เห็นต่าง


แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า “ก̆ญชา” แท้จริงแล้วคือพืชมหัศจรรย์ ที่ช่วยได้ทั้ง “แก้เจ็บ” และ “แก้จน” และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนนโยบายก̆ญชาของพรรคภูมิใจไทยเสมอมา

โดยล่าสุดสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เผยผลสำรวจ เรื่อง “ก̆ญชาเพื่อใคร” โดยได้ทำการสำรวจประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 2,250 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พบว่า
.
ร้อยละ 86.7 รับรู้ว่า นโยบายก̆ญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
 .
ร้อยละ 65.4 รับรู้ว่า ก̆ญชามีประโยชน์สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกก̆ญชา
.
ร้อยละ 56.7 ระบุ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไปได้ประโยชน์จากการใช้ก̆ญชารักษาโรค เช่น อาการปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เบื่ออาหาร และโรคกล้ามเนื้อ เป็นต้น
.
ร้อยละ 65.8 สนับสนุนนโยบายก̆ญชา เพราะเป็นนโยบายที่กล้าเปลี่ยนแปลง และมาถูกทาง แก้ปัญหาก̆ญชาใต้ดิน ลดอำนาจรัฐเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ป่วยยากไร้มียาประจำบ้านรักษาโรคต่างๆ ให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ให้นายทุนกอบโกย สร้างความมั่นคงทางยา สร้างรายได้เข้าประเทศ เป็นต้น
.
และอีกร้อยละ 63.7 ยังสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย รัฐบาล และทุกภาคส่วน ให้ร่วมเดินหน้าผลักดันนโยบายก̆ญชา ให้เป็นนโยบายที่ดี ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
.
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกกลุ่มสนับสนุนออกตามภูมิภาค พบว่า คนอีสานส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้า ผลักดันนโยบายก̆ญชาที่ดี รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 63.2 ภาคเหนือร้อยละ 57.8 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 50.1 และภาคใต้ ร้อยละ 46.9 ตามลำดับ

เสนาะ วรรักษ์/ รายงาน