ตร.จัดทำคลิป ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022

ตร.จัดทำคลิป ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022

ad1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำคลิปวิดีโอความยาว  3 นาที 11 วินาที เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”

ทั้งนี้ภายในคลิปดังกล่าวทางพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการประชุมในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเบาะแส หากพบข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอดเวลา