บอร์ดเคาะ“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์”ผู้ว่าฯททท.คนใหม่โชว์3วิสัยทัศน์โกยคะแนนปลายพ.ค.เร่งเจรจาต่อรองค่าจ้าง

บอร์ดเคาะ“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์”ผู้ว่าฯททท.คนใหม่โชว์3วิสัยทัศน์โกยคะแนนปลายพ.ค.เร่งเจรจาต่อรองค่าจ้างad1

บอร์ด ททท.เคาะแล้ว “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” คนในองค์กร “ผู้ว่าการ ททท.”คนใหม่ นำร่องโชว์ 3 วิสัยทัศน์ “ท่องเที่ยวสันติภาพ-ยั่งยืน-ดิจิทัล” สัปดาห์หน้า 29 พ.ค.คณะกรรมการเจรจาผลตอบแทนฯ” เดินหน้าต่อรองค่าจ้าง ก่อนรับไม้ต่อ ส.ค.66 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายโชติ ตราชู เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีวาระประชุมลับเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ โดยมติเห็นชอบให้ “นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” เป็นผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเสนอ

โดยมีวิสัยทัศน์หลักที่จะนำทัพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเดินหน้าทั้งระดับประเทศและนานาชาติทั่วโลก เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 นโยบาย ได้แก่ 1.นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ ลดความขัดแย้ง 2.ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบทันสมัยแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในตลาดไร้พรมแดน 3.นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน STGs : Sustainable Tourism Goals และ SDGs :Sustainable Development Goals

ขั้นตอนหลังจากนี้ไปให้ ททท. เสนอต่อ “คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ตั้งแต่สัปดาห์หน้า 29 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จะเดินหน้าเจรจาต่อรองผลตอบแทนการจ้างตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดไว้ หากสามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนำมาเสนอบอร์ด ททท.รับทราบอีกครั้ง 

ขั้นตอนสุดท้ายบอร์ดจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาตามเกณฑ์ครบทุกขั้นตอน จนได้ข้อยุติส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามต่อไป

สำหรับ “นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง “รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ” เป็นบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งผ่านการสรรหาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการ ททท.คนต่อไป ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจาก ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.คนปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 31 สิงหาคม 2566