“FC เพื่อไทย” ก้าวไกล เกาะติด “ศึกชิงประธานสภา” ใครไม่ตรง FC. ทอดทิ้ง

“FC เพื่อไทย”  ก้าวไกล เกาะติด “ศึกชิงประธานสภา” ใครไม่ตรง FC. ทอดทิ้ง





ad1

FC พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ทางกลุ่ม FC พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ต่างจับตาเกาะติดการจับมือหลายพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ทั้งพรรคก้าวไกลที่เสียงนำ และพรรคเพื่อไทย ที่นำเสียงรอง พร้อมด้วยอีกหลายพรรค

แต่ได้เกิดประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล มีความต้องการ และพรรคเพื่อไทยก็มีความต้องการ ซึ่งปรากฏว่าเกิดการไม่ลงตัว และในที่สุดมีผู้นำเสนอให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  ในฐานะพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเคยเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ผ่านมาก็มีความเหมาะสมทุกประการ และ FC ในกลุ่มตนจึงเห็นว่ามีความเหมาะสม  

“พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ต่างเป็น FC ในตัวคนเดียวกันมีอยู่จำนวนมาก และ FC พรรคก้าวไกล ก็จะมาจาก FC พรรคเพื่อไทย เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  โดยในกลุ่มจะอยู่ในวัยที่อายุสูง และ FC  ต่างเกาะติดทั้ง 2 พรรค  หากพรรคใดมีอันเป็นไปหรือเป็นเทคนิคเหมือนจะทิ้งกัน  พรรคนั้นก็จะมีผลตอบรับ คือ FC ในกลุ่มจะพิจารณาหาข้อเท็จจริง จึงเห็นว่าควรทอดทิ้งพรรคนั้นหรือไม่เช่นกันในการเลือกตั้งสมัยต่อไป”  FC พรรคเพื่อไทย และก้าวไกล กล่าว.