ท่าสองยาง ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าลดฝุ่นพิษ

ท่าสองยาง ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าลดฝุ่นพิษ

ad1

นายอำเภอท่าสองยาง ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจำปี 2567 ณ. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

โดยมีข้าราชการ จากหน่วยงานราชการที่กี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง=กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้  ทหาร ตำรวจ ทหารพราน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย  ฯลฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  มาร่วมงานในกิจกรรมและมอบนโยบาย= ปล่อยแถวขบวนรถน้ำ รถดับเพลิง รถกู้ชีพกู้ภัยและรถประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2567

นายอำเภอท่าสองยาง ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอท่าสองยาง  กล่าวในโอกาสประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ว่าเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนออกทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนตำบลแม่ต้าน ณ วัดแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก