น้ำลด!ความเสียหายหนักหลายโรงเรียนโคราชไม่พร้อมเปิดเทอม1พ.ย.นี้(มีคลิป)

น้ำลด!ความเสียหายหนักหลายโรงเรียนโคราชไม่พร้อมเปิดเทอม1พ.ย.นี้(มีคลิป)ad1

นครราชสีมา -เสียหายหนักหลังน้ำลดหลายโรงเรียนงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาโดยมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ยังไม่พร้อมทำการเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก นอกนี้ยังได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลฯอีกหลายโรงเรียน โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาโดยมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร 

แต่ในบางจุดโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดประกอบกับมีพื้นที่ติดกับลำตะคองทำให้มีระดับน้ำสูงกว่า 150 เซนติเมตร และจากความของสูงน้ำทำให้ทุกอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมบริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนทุกอาคาร ทำให้ทางโรงเรียนได้รับความเสียหายในเรื่องของเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้รับความเสียหาย

โดยนางชมนาท  รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการในเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลำตะคองและขนทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งทางโรงเรียนก็มีการประกาศแจ้งให้กับครูช่วยกันขนของขึ้นสู่ที่สูง โดยในวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาก็มีปริมาณน้ำเริ่มผุดขึ้นจากท่อระบายน้ำในโรงเรียนและในช่วงเวลา 02.00 น. ปริมาณน้ำจากลำตะคองก็ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียน ซึ่งความเสียหายขณะนี้ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าอาคารเรียนให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมด

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจากความเสียหายของอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนแล้วในเรื่องของสุขอนามัยซึ่งต้องให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมามาช่วยทำความสะอาดเก็บขณะภายในโรงเรียนรวมไปถึงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนทำให้ขณะนี้ทางโรงเรียนอนุบาลยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ทันวันที่ 1 พ.ย.64 นี้.