ทหารเมียนม่า(SAC)ถูกจับกุมที่เมืองเลเกก่อโดยKNU พร้อมอาวุธและยานพาหนะ

ทหารเมียนมาถูกจับกุมที่เมือง เลเกก่อพร้อมอาวุธและยานพาหนะ

ทหารเมียนม่า(SAC)ถูกจับกุมที่เมืองเลเกก่อโดยKNU พร้อมอาวุธและยานพาหนะ

ad1

ad1

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สหภาพแห่งชาติ กะเหรี่ยงอิสระ Karen  National Union = KNU  โดยกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ซึ่งเป็นกองกำลังในสังกัด KNU  รายงานว่า ได้ทำการจับกุมทหารเมียนม่า =SAC จำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือที่มากับยานพาหนะในเมืองเลเกก่อLay Kay Kaw  กองพลที่ 6 ของ KNU 

เครดิต...Karen  People