Tag: "พรเพชร" มอบ "คกก.จริยธรรม" สอบสว.ฝากหญิงเป็นตร.

สังคม
"พรเพชร" มอบ "คกก.จริยธรรม" สอบ  สว. ฝาก หญิงเข้าเป็นตำรวจ

"พรเพชร" มอบ "คกก.จริยธรรม" สอบ สว. ฝาก หญิงเข้าเป็นตำรวจ

"พรเพชร" มอบ "คกก.จริยธรรม" สอบปม สว.ฝากหญิงเข้าเป็นตร.