สุลต่านรัฐยะโฮร์ ขู่"แยกประเทศ"อ้างรบ.มาเลเซีย ผิดสัญญา-จัดสรรงบไม่เป็นธรรม

สุลต่านรัฐยะโฮร์ ขู่"แยกประเทศ"อ้างรบ.มาเลเซีย ผิดสัญญา-จัดสรรงบไม่เป็นธรรมad1

รัฐยะโฮร์-สุลต่านอิบราฮิม สุลต่าน อิสกันดาร์ เจ้าผู้ครองรัฐยะโฮร์ในมาเลเซีย ตรัสอาจพิจารณา “แยกตัว” ออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลกลาง “ผิดสัญญา”และปฏิบัติต่อรัฐที่มั่งคั่งแห่งนี้อย่าง “ไม่เป็นธรรม”

ยาฮู นิวส์ สิงคโปร์ รายงานว่า สุลต่านอิบราฮิม สุลต่าน อิสกันดาร์ เจ้าผู้ครองรัฐยะโฮร์ในมาเลเซีย ทรงมีพระดำรัสในพิธีเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งรัฐยะโฮร์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 ระบุว่า “หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ชาวยะโฮร์อาจเรียกร้องให้มีการแยกตัวออกจากมาเลเซีย เพราะบางทียะโฮร์อาจพัฒนาได้ดีกว่านี้ หากเรายืนหยัดด้วยตัวเอง ข้าพเจ้ารู้สึกว่ารัฐยะโฮร์ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่ลูกเลี้ยง  ทั้งๆ ที่เราสร้างรายได้ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศมากเป็นอันดับต้นๆ”

สุลต่านอิบราฮิม ตรัสว่า รัฐยะโฮร์ของพระองค์ส่งเงินรายได้เข้าคลังของรัฐบาลกลางปีละเกือบ 13,000 ล้านริงกิต แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาจากรัฐบาลเพียงแค่ 4,600 ล้านริงกิตในปีนี้ซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น

นอกจากนี้ สุลต่านอิบราฮิม ทรงย้ำว่า รัฐยะโฮร์มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอแยกตัวเป็นอิสระ หากมีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงสหพันธรัฐมาลายา (Federation of Malaya Agreement) ที่ลงนามกันไว้เมื่อปี 1948 และปี 1957