คณะจิตศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาธรรมสังเวช สุสานวัดบ้านหนองบัว ได้เงินร่วมล้าน

คณะจิตศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

คณะจิตศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาธรรมสังเวช สุสานวัดบ้านหนองบัว ได้เงินร่วมล้าน
ad1


ad1

ad1

ad1

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นาย ปรีชา  สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี"  ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมคณะจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจดี=ใจบุญ=ใจกุศล  หลั่งไหลมา ที่วัดหนองบัวบูรพา เพื่อ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ในสร้างศาลาธรรมสังเวช สุสานวัดหนองบัวบูรพา บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ โดยนางพรทิพย์  สุวรรณ์ "แม่เลี้ยงตุ๋ย" และครอบครัว "สุวรรณ์" เช่นนายเริงชัย=นางนริศรา สุวรรณ์ บริษัทพืชผลสุวรรณภูมิ=น.ส.นงลักษณ์ สุวรรณ์ "คุณนายจิ๋ม" และคณะกัลยาณมิตร=นายวิชัย เตรยาวรรณ "เฮียหยี่" ไร่เตรยาวรรณ=พ.อ ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( ผบ.นพค 33 ) แม่สอด  และคณะ=นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ( ผบ.เรือนจำแม่สอด ) และคณะ =นายกิตติคุณ   สะสมสิน "เสี่ยหนึ่ง" โรงแรมภูอินน์ ผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวบ้านหนองบัว


เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยได้ยอดจำนวนเงินกว่า 700,000 บาท  นอกจากนี้ ทางครอบครัว "สุวรรณ์" ยังได้ประสานงานกับคณะกัลยาณมิตร ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งคาดว่าจะได้เงิน ร่วม 1. ล้านบาท โดย มีจุดประสงค์ที่แน่วแน่ ที่ต้องการ เพื่อจะสร้างศาลาธรรมสังเวช ของวัดหนองบัวบูรพา ให้แล้วเสร็จ โดยในการ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ น.ส. ธนชพร ต๊ะทองคำ "นายกเจิน"  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด  =นายจิรวัฒน์  มงคลจุฑาเศรษฐชัย "สจ.ชัย" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1 อ.แม่สอด ได้เดินทางมาร่วม งานทำบุญทอดผ้าป่าฯ ด้วยเช่นกัน