นักร้องลูกทุ่งชาย-หญิงเจ๋ง!คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงงานกาชาดและของดีปทุมฯ

นักร้องลูกทุ่งชาย-หญิงเจ๋ง!คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงงานกาชาดและของดีปทุมฯ

ad1

อำเภอเมืองปทุมธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่   ทั้งประเภทชายและหญิง ในงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี

วันนี้ (18 พ.ค.67 ) เวลา 18.30 น. นายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมให้กำลังใจและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทท้องที่ ภายใต้งานของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567  ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ เป็นวันที่ 9  มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทท้องที่ในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทชายและหญิง ผลการประกวด ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายประสิทธิ์  วงศ์สุวรรณ  อำเภอเมืองปทุมธานี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุนันท์ ไวยเมธี อำเภอสามโคก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนุกุล นามปราศัย  อำเภอหนองเสือ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายวิโรจน์  ผอบสวรรค์ อำเภอคลองหลวง และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายสุนันท์ ไวยเมธี อำเภอสามโคก 
และการประกวด ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางธนพร  อิษฎานนท์ อำเภอเมืองปทุมธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางจิราพร ยิ้มแย้ม อำเภอคลองหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเกษรินทร์  เกตุราม อำเภอธัญบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางธัญญ์รวี  มณีโชติจิรภัทร์ อำเภอลาดหลุมแก้ว  และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวเกษรินทร์ เกตุราม อำเภอธัญบุรี