ถกสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38,39 วันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมฯ -ปธน.โจ ไบเดน เข้าร่วมถกสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ในวันนี้เช่นกัน

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38,39

ถกสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38,39 วันนี้  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมฯ  -ปธน.โจ ไบเดน เข้าร่วมถกสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ในวันนี้เช่นกัน

ad1

ad1

25 ต.ค. 2564  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสุดยอดทั้งหมด โดยมีผู้นำ หรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ผู้นำของคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์ 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการค้าโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 ในช่วงเริ่มต้นการประชุมเพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด-19 และการสร้างเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตในอนาคต 

 สถานทูตสหรัฐฯ ในบรูไน เผย ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะเป็นผู้นำคณะรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ วันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบเสมือนจริง และเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ปี 2560