Loading...


#เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ #ภาระบนไหล่คนรุ่นใหม่?


#เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ
#ภาระบนไหล่คนรุ่นใหม่?

เพิ่งมีโอกาสได้อ่านข่าวงานวิจัยเรื่อง "คนรุ่นใหม่คิดว่าการสนับ
สนุนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุเป็นภาระ และมีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์" 

งานวิจัยนี้จัดทำโดย แคสเปอร์สกี (Kaspersky) บริษัทด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต โดยได้ข้อมูลจากคนกว่า 1 หมื่นคนใน 13 ประเทศ

งานวิจัยระบุว่า 35% ของคนอายุมากกว่า 55 ปีต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้สูงวัยมักจะคอยถามและร้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลานเสมอ

ขณะที่คนวัยทำงานมักจะยุ่งเกินไปกับหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว จึงไม่ค่อยมีเวลามาตอบคำถามผู้สูงวัยเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนวัยรุ่นมากกว่า 55% คิดว่าเป็นหน้าที่ในการช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีกับญาติผู้ใหญ่ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีวัยรุ่น 25% พยายามจะหลีกเลี่ยง ไม่อยากช่วยคนในครอบครัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

สำหรับผู้สูงอายุจำนวน 18% ไม่มีใครคอยให้คำแนะนำตอบคำถามเรื่องเทคโนโลยี และ 15% ต้องจ่ายเงินให้เด็กๆ มาช่วย 

ประเด็นนี้นำมาซึ่งปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว มี 30% ที่
พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าเทคโนโลยีให้เป็นของขวัญกับผู้
สูงวัย เพราะไม่อยากสอนหรือแนะนำเรื่องการใช้งาน 

ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัยควรได้เรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ลูกๆ หลานๆ จึงควรถือว่าเป็นหน้าที่ในการสอนหรือแนะนำผู้สูงวัย ในเรื่องการใช้งาน ยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันเรื่องความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

สำหรับเมืองไทยที่กำลังย่างเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ทุกคนควรตระหนักคือ ปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับสังคมสูงวัย ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้น 

ในอีก 10 หรือ 20 ปี คนรุ่นใหม่หรือชาวมิลเลนเนียลจะต้อง
เผชิญกับการแบกรับสังคมที่ผู้สูงอายุมีมากขึ้น คนวัยทำงานลดลง และเด็กเกิดน้อยขึ้น เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะรู้ว่า การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุนั้นเป็นภาระที่เล็กน้อยจริงๆ เตรียมตัวไว้วันนี้ก่อนจะสายเกิน @

FB: The Seniors
#TheSeniors #สังคมสูงวัย #เทคโนโลยี #คนรุ่นใหม่


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : วาไรตี้  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ