Loading...


นราฯเตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า-จับคู่ธุรกิจปลุกศก.ชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่ราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และนายบูรฮันธ์ ละเม้าะ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกันแถลงจัดงานใหญ่แห่งปี" Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand to Date In South "ที่สวนสิรินธรอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

มหกรรมแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย มาจัดแสดงสินค้า และมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซียเพื่อขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เติบโตยิ่งขึ้น และยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี บังฮาซัน อาหารทะเลสตูล พ่อค้าขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คมีรายได้นับล้านบาทต่อเดือนมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงพบกับศิลปินนักแสดงมากมาย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดแสดงสินค้าฮาลาลนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และขยายเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองการเติบโตของภาคเอกชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้

นอกจากนี้ จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand ) (Date in South) Wedauanvau จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ.63 ณ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส

ด้าน นายบูรฮันธ์ สะเมาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางจังหวัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะรวมเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งโดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับธุรกิจการค้าสร้างเศรษฐกิจที่ดี และก่อให้เกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่ และเป้าหมายสำคัญ คือ เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสามารถเป็นศูนย์กสางในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะด้านภูมิศาสตร์ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสนับสนุนยุทธศาสตร์"ลืมอ อาซาร์ 5 จังหวัด 5 รัฐ 5 สาขาเศรษฐกิจ" ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์

โดยมี 5 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และ 5 รัฐของมาเลเซีย ประกอบด้วย รัฐกลันตัน เปรัค เคดาห์ เปอร์ลิส และปีนัง จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันใน 5 ด้าน ได้แก่การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการศึกษา จึงเป็นที่มาให้สมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสได้จัดงาน Date in South ขึ้น โดยภายในงาน

นอกจากจะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 200 บูธ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยมีเทรดเดอร์รายใหญ่จากประเทศมาเลเซีย มีคาราวานบิ๊กไบค์จากมาเลเซียมาสร้างความครึกครื้น มีการแสดงบนเวทีโดยมีดารานักแสดงจากช่อง7HD การประกวดร้องเพลงอะนาซีต การบรรยายพิเศษเผยเทคนิคการขายจากพ่อค้าออนไลน์คนดัง บังฮาซัน อาหารทะเลตากแห้งสตูล เรื่อง ขายออนไลน์ปัง บังฮาซันทำอย่างไร" บรรยายพิเศษเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กับธุรกิจรุ่นใหม่"

โดยคุณสรันตร์ วรากุลสลาม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธนาคารอิสลาม การบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และที่สำคัญจะมีการประชุมแผนงาน IMT-GT โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการในระดับอนุภาคภายในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียนนับเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่แห่งปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ