Loading...


ปตท.-บางจากนำร่องลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต.เว้นอี85










บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ในกลุ่มปตท.-บางจากนำร่องลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลง 15 สตางค์ต่อลิตร ให้มีผลพรุ่งนี้(29 พ.ค. 2562) เวลา 05.00 น.

ซึ่งจากการปรับราคาน้ำมันดังกล่าว ส่งผลทำให้ราคาค้าปลีกน้ำมันในพื้นที่ กทม. เป็นดังนี้

ดีเซล 27.39 บาทต่อลิตร

ดีเซลเกรดพิเศษ ปตท. 30.99 บาทต่อลิตร

ดีเซลบางจาก 31.26 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 20.54 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 25.74 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 28.48 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 28.75 บาทต่อลิตร

เบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 36.16 บาท


Loading...






ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : น้ำมันลดราคา   ปตท.   บางจาก  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ