Loading...


NIA จัดประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ" ปี 2562


NIA จัดประกวด 4 ด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจ พิจารณาตามขนาดธุรกิจ ใหญ่ กลาง เล็ก  ด้านสังคม แบ่งกลุ่มบริษัทเอกชน เอ็นจีโอ องค์กรชุมชน หรือ ภาครัฐเปิดกว้างส่งงานเข้าประกวด เพิ่มด้านการออกแบบ เน้นนวัตกรรมผลิตสินค้า บริการที่สร้างสรรค์ และ ด้านสื่อ หวังกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมสื่อยุคใหม่ผลิตเนื้อหาสาระเพื่อสังคม 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวเปิดตัวโครงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2562 และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2562 โดยโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปีนี้ แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ และ ด้านสื่อ จากเดิมจัดโครงการประกวดเพียง 2 ด้าน คือ นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ และ นวัตกรรมทางสังคม โดยมีเป้าหมายการจัดโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม 

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่ารางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ มูลค่าทางธุรกิจ 200 ล้านบาทขึ้นไป ใช้กำลังคน 200 คนขึ้นไป กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ใช้กำลังคน 50 คนขึ้นไป และ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท ใช้กำลังคนต่ำกว่า 50 คน ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อธุรกิจเชิงผลกำไร โดยการพิจารณาตามขนาดทางธุรกิจเป็นหลักเพื่อไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายเล็ก  


Loading...

สำหรับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม จะแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ บริษัทเอกชนทั่วไป องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) กลุ่มวิสาหกิจ หรือ สหกรณ์  และ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมมิได้หวังผลกำไรทางธุรกิจ  รางวัลการออกแบบ ที่จะพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่สามารถท้าทายความคิดสร้างสรรค์ มิใช่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กินได้เพียงอย่างเดียว แต่อาจใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ ศิลปเข้ามาประยุกต์ด้วย และ รางวัลนวัตกรรมด้านสื่อ ที่นำเสนอเนื้อหาสาระในทุกๆรูปแบบโดยไม่จำกัด อาทิ เนื้อหา ภาพ คลิปวีดีโอ หรือสารคดีสั้น โดยการพิจารณาจะใช้รูปแบบรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคม และ Scouting เพื่อเฟ้นหาผู้เหมาะสมที่ควรได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านสื่อ  

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการประกวดรางวัลอื่นๆของ NIA โดยเป็นโครงการที่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยว อาทิ  มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวด "รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย" เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลความสำเร็จให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการแปรรูปข้าวไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม หรือ โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม   UAV StartUp 2019 เป็นต้น สำหรับการจัดโครงการในปีนี้ได้ระดมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาพิจารณา อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

สำหรับโครงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2562 กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 25 ก.ค.2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.award.nia.or.th 


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : นวัตกรรม  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ