Loading...


"จุรินทร์"ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ที่ได้ผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดยมีเกษตรกรตัวแทนเกษตรกรภาคอีสาน อาทิ จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ ประมาณ 1,000 คน เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิควง อภัยวงศ์ จำนวน 2,000 ชุด มาช่วยเหลือและให้กำลังใจ อีกเรื่องสำคัญที่ตั้งใจมาบอกกล่าวคือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของตนมีนโยบายร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเงินมาให้ถึงมือของชาวนาไทยทุกคน โดยนโยบายประกันรายได้ประกาศชัดในนโยบายรัฐบาลว่าจะมีการประกันพืชเกษตร 5 ประเภท ข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพด

 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า จากนี้ชาวนาไทยจะมีรายได้ 2 ทาง 1. รายได้จากการขายข้าวตามราคาตลาด 2. เงินส่วนต่างที่รัฐบาลประกันให้โดยโอนเข้าบัญชีโดยตรงผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และมีคำถามว่า ชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วหากเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติจนนาล่ม จะได้เงินส่วนต่างนี้หรือไม่ คำตอบคือได้ ส่วนถ้าชาวนาปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้กินจะได้เงินส่วนต่างนี้หรือไม่ คำตอบคือได้ แต่ชาวนาจะต้องไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ และจะมีการจ่ายส่วนต่างลอตแรกในวันที่ 15 ต.ค. นี้ พร้อมกันนี้ นายจุรินทร์ ยังเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 180 ทุน ให้แก่ 18 โรงเรียน และมอบเครื่องดนตรีอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียน มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงครั่งน้อย รวมถึงมอบอุปกรณ์การเกษตรเป็นตาข่ายตากข้าวให้แก่ชุมชนเกษตรกรด้วย

 

วันนี้มาชี้แจงแนวปฏิบัติให้ชาวนาถึงนโยบายประกันรายได้ซึ่งผ่านการประชุม ครม. แล้ว นับจากนี้เข้าสู่ช่วงการปฏิบัติ ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร และเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. จำนวน 4.1 ล้านครอบครัว ขอย้ำว่าขอให้ชาวนาเร่งลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนวันที่ 31 ต.ค.นี้ ส่วนการโอนเงินส่วนต่างจะเริ่มโอนงวดแรกวันที่ 15 ต.ค. 2562 นี้ โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ และแจ้งรอบเก็บเกี่ยวไว้ ขอย้ำว่าชาวนาไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้และปลูกข้าวจริง ทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนต่างนี้แน่นอน และนโยบายประกันรายได้จะทำตลอดอายุรัฐบาลชุดนี้”นายจุรินทร์ กล่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ