Loading...


ทุบแล้วศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


หลังจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปิดให้บริการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่ 10 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงใหม่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานราว 3 ปี ใช้งบประมาณราว 6,000 ล้านบาท เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและกรมธนารักษ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 มีการทุบอาคารศูนย์ประชุมทิ้งทั้งหลังแล้ว เพื่อสร้างใหม่หมด เพิ่มพื้นที่จากปัจจุบัน 6.5 หมื่นตารางเมตร เป็นไม่น้อยกว่า 1.8 แสนตารางเมตร ซึ่งจะเปิดให้บริการอีกครั้งปลายปี 2565 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ