Loading...


เมืองน่านเปิดมิติใหม่โชว์แฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่สายตาโลก


น่าน – อุตสาหกรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จับมือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์ฯแฟชั่น –ผ้าทอ –เครื่องประดับ ล้านนาตะวันออก จัดโชว์ผลงานสุดอลังการ “ซูซี่ นักแสดงบทท้าวทองกีบม้า จากละคร ออเจ้า” ร่วมเดินแบบ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” ซึ่งจัดโดยอุตสาหกรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านแฟชั่น ผ้าทอ เครื่องเงินและเครื่องประดับ ซึ่งได้ร่วมกันเดินหน้าพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์สู่ตลาดโลก โดยมีผู้สนใจจำนวนมาก เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเดินแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองน่าน

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนา และ ยังจัดการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นด้วย

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอด 2 ปี สถาบันฯมุ่งให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินการ “สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล” ยกระดับแนวคิดการออกแบบการผลิตจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

โครงการนี้จะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มีมูลค่า มีความแตกต่าง มีความหลากหลาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความมีตัวตน ความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทุกระดับและสู่สากล ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2561 เป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน หรือ กลุ่มล้านนาตะวันออก โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ที่ได้ดำเนินการในปี 2561 และดำเนินการต่อยอดกิจกรรมโดยตลอดปี 2562

ทั้งเรื่องการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก และ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก ซึ่งครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักออกแบบ และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ โดยนักแสดงและนางแบบ “ซูซี่ สุษิรา แน่นหนา” นักแสดงจากบทท้าวทองกีบม้า ในละครบุพเพสันนิวาส หรือ ละครออเจ้า ซึ่งได้ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยชุดซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าทอที่สวยงาม

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างเครือข่าย

สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก ที่พร้อมจะออกสู่ตลาดแฟชั่น ตลาดนักช้อป และตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น และความภาคภูมิใจในสินค้าไทย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ