Loading...


สุริยะแจงอุตสาหกรรมโหวตแบน 3 สารเคีอันตราย


เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันพรุ่งนี้ (22 ต.ค.)ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องการยกเลิกใช้สาร 3 ชนิดในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารคลอร์ไฟริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการ 3 คน จากทั้งหมด 29 คน จะลงคะแนนให้มีการยกเลิกการใช้สาร 3 ชนิดแน่นอน และเบื้องต้นทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะโหวตยกเลิกเช่นกัน ขณะที่กรรมการคนอื่นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

 

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยสุขภาพประชาชนตามข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆออกมาระบุว่าสาร 3 ชนิดเป็นมลพิษ โดยทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีแนวทางการใช้สารอื่นทดแทนสาร 3 ชนิดที่จะยกเลิก เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีแนวทางเยียวยาผลกระทบราคาสารทดแทนที่อาจทำให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นซึ่งจะหาช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรใช้สารอื่นแทน ส่วนการเปิดเผยผลการลงมติแบนสาร 3 ชนิดจะเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของที่ประชุม แต่ปกติการประชุมต่าง ๆ ก็รับทราบกันภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ออกมาบอกว่ากรรมการคนไหนโหวตอย่างไร

 

อย่างไรก็ตามหลังจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 ต.ค.นี้ส่วนตัวพร้อมที่จะนั่งเป็นประธานกรรมการวัตถุอันตรายโดยตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด จากปัจจุบันนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 2 คนร่วมเป็นกรรมการคือ นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงาน และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)โดยพร้อมที่รับฟังความคิดเห็นและตัดสินใจวันที่ 22 ต.ค.นี้

 

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามกฎหมายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีสิทธิ์ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่าให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลคลัสเตอร์ทำหน้าที่ประชุมตามภารกิจ แต่ได้รวบรวมข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆที่ส่งมากระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกใช้ 3 สาร เพื่อนำมาหารือกันในที่ประชุมต่อไป

                    เลียบ บุญเชื่อง 

ขณะที่นายเลียบ บุญเชื่อง ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชมรมฯ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายสุริยะ เพื่อขอให้ทบทวนการยกเลิกใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต ที่จำเป็นต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 200,000 ราย เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าส่งผลกระทบต่อรางกายตามที่มีการกล่าวอ้าง และหากงดหรือยกเลิกต้องมีสารชนิดอื่นสามารถทดแทนกันได้ราคาที่ถูกกว่า แต่คุณภาพเท่าเทียมกับสารปัจจุบันที่ใช้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เวลาชาวไร่อ้อยทำความเข้าใจและปรับตัวอย่างน้อย 2-3 ปี


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ