Loading...


ศรีสะเกษเปิดร้านยาอบอุ่นบริการสิทธิบัตรทองลดแออัดในรพ.


ศรีสะเกษ-สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ ศรีสะเกษ รปเปิดร้านยาอบอุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ช่วย ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองรับยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

นพ.ทนง​ วีระแสงพงษ์​   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศนีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 19 พ.ย.62 ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการ สปสช​ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีและแถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์​ ทนง วีระแสงพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภทที่ 1 ใกล้บ้าน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกหน่วยงานดังกล่าวต่างเข้ามามีส่วนร่วมและร่างนโยบายเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น โดยกำหนดการดีเด่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ระยะแรกจังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกร้านขายยาเข้าร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์ดังนี้ เป็นร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ต่อวัน โดยเภสัชกรที่ร้านยินดีสื่อสารส่งต่อข้อมูลกลับมายังโรงพยาบาลและยินดีให้โรงพยาบาลเข้าตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินการแรกของจังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และโรงพยาบาลขุนหาญ ได้มีร้านขายยาแผนปัจจุบันนำร่องเข้าร้าน โดยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงอยู่หน้าร้าน

ผู้ป่วยสามารถเลือกไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวันนัดให้ผู้ป่วย และออกใบนัดสำหรับไปติดต่อรับที่ร้านยา ในระยะต่อไปหากพบว่ามีผู้ป่วยสนใจเข้ารับบริการจากโครงการนี้เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลก็จะเพิ่มเครือข่ายร้านขายยาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ รวมไปถึงกลุ่มโรคที่อาจ เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากโรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อนและผู้ป่วยมีอาการที่ไม่ปรับเปลี่ยนยา เช่นไทรอยด์ไขมันในเลือดสูงจิตเวช ปวดข้อปวดหลังเรื้อรัง ต้อหิน โรคต่อมลูกหมากโตเป็นต้น

โดยโครงการนี้ขึ้นกับความสมัครใจของผู้ป่วยที่จะไปรับยาร้านขายยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน ผู้ป่วยที่ร่วม เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้ที่ห้องตรวจระหว่างรอพบแพทย์ หากแพทย์เจ้าของไข้อนุญาตจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเบื้องต้นเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหอบหืดและเป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น

นับเป็นโอกาสอันดีที่เภสัชกรร้านขายยาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงพยาบาล ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสมปลอดภัย และผู้ป่วยได้รับการดูแลเรื่องการไข้อย่าการใช้ยาอย่างต่อเนื่องจากเภสัชกรร้านขายยาใกล้บ้าน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ