Loading...


นราฯจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ รำลึกคุณงามความดีท่าน"นบีมูฮัมมัด"


นราธิวาส-"เอกรัฐ"ผู้ว่าฯนราธิวาส ประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมมัด ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมุสลิมนำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายรอมือลี หะยีแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอชาวมุสลิมและชาวไทยพุทธร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)กะลุวอ ร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้นำหมู่บ้านร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภายในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ เช่น กิจกรรมพิธีการวันเมาลิด และกิจกรรมบรรยายธรรมเกี่ยวกับชีวประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งงานเมาลิดสัมพันธ์ถือเป็นพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างช้านาน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ