Loading...


เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์


เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 นี้ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีนักกีฬาฟุตบอล ทั้งหมด 32 ชุมชนร่วมแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรสตรีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนมีการทำงานเป็นทีมมีปรองดองความกล้าแสดงออกเกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดทั้งเป็นการะส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

สำหรับปีนี้มีทีมฟุตบอลจากชุมชนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 32 ทีม มีรางวัลการแข่งขัน ราวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รางวัลทีมฟุตบอลยอดเยี่ยม และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อีกด้วย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ