Loading...


"ส.ส.ปั้น พปชร.-นายกฝอ"หนุนพัฒนาเขตศก.พิเศษตาก


ตาก- “สส.ปั้น” พปชร. – “นายกฝอ” ร่วม เดินหน้า หนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก –สนามบินนานาชาติแม่สอด หลังผลักดันรัฐบาลเปิดท่าข้ามขนส่งสินค้า 33 แห่ง 

เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2563 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข “สส.ปั้น” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพ่อค้า ผู้ประกอบการ การค้าชายแดนไทย-เมียนมา แม่สอด-เมียวดี และผู้ประกอบการท่าเรือ ท่าข้าม ริมแม่น้ำเมย เพื่อเพิ่มรายได้ และมูลค่าการค้าขาย ชายแดน ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อคระยะที่ 4-5 ของการแพร่เชื้อไวรัส COVID 19 ให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตามท่าเรือ ท่าข้าม ธรรมชาติ ชายแดนจังหวัดตาก จำนวน 33 แห่ง โดยทางนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย=เมียนมา จังหวัดตาก และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ และที่ประชุมได้มีมติพิจารณา เปิดจุดการค้า ท่าข้ามธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนชั่วคราวตามท่าเรือและท่าข้ามต่างๆ 

ภายหลังรัฐบาลมีมาตรการคลายล็อคควบคุมการแพร่เชื้อระบาด COVID 19 เพื่อให้พ่อ ค้า ประชาชน ได้ทำการค้าขายตามช่องทางธรรมชาติ ที่เป็นจุดผ่อนปรน เพิ่ม มูลค่าการค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน และ สส.ตาก เขต 3 ยังได้สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีรูปแบบชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า) Lll โดยก่อนหน้านี้นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เขต 3 พรรค พปชร.- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะทำงาน ได้เดินทางเข้าพบ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกนนำพรรค พปชร. ภาคเหนือ เพื่อขอให้ รมช.เกษตร ฯ ได้เจรจากับคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งเปิดจุดผ่อนปรน ท่าเรือ ท่าข้าม ธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า เนื่องจากพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนมาก การค้าทรุด เสียหาย เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ลดลงอย่างมาก จึงขอให้คลายล็อคและเร่งเปิดท่าข้ามธรรมชาติ จนในที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีการประชุมและได้มีประกาศเพื่อเตรียมเปิดท่าข้ามในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 

รายงานข่าวแจ้งว่านายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เขต 3 พรรค พปชร. ยังได้มีการอภิปราย ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสนับสนุน งบประมาณ และเร่งรัด เดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เร็วเพื่อ สร้างเศรษฐกิจการค้าให้เติบโต ประกอบกับฝั่งเมียนมา มีการสร้างเมืองใหม่ รองรับ เช่นกัน

นอกจากนี้ยังขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ที่รัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ซึ่งเปิดใช้แล้ว การก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งช่วงแรกอาจจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการเวนคืนที่ดิน การทำความตกลงของชาวบ้านในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันนี้ทางท่าอากาศยานและท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดได้เร่งรัดการดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างและมีการเร่งทำงานปัจจุบันทำงาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ทั้งนี้ยังมีการขยายรันเวย์จากเติม1.5 กิโลเมตรเป็น 2.1 กิโลเมตรโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการปีงบประมาณ 2564 ก็จะทำให้สามารถรองรับเครื่องบินต่างๆได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดรองรับเครื่องบินได้แค่เครื่องบินใบพัด อยู่ประมาณ 70 ที่นั่ง ซึ่งทำให้มีค่าโดยสารแพงมากเพราะผูกขาดกับบริษัทเดียวโดยหากว่ามีการทำเสร็จจะสามารถทำให้เครื่องบินขนาดโบอิ้ง ประมาณ 150 ที่นั่นสามารถลงได้ และยังทำให้ต้นทุนถูก มีการแข่งขันสูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ทำประโยชน์อีกครั้ง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ