Loading...


ขอนแก่นออกกฎเข้มจัดคอนเสิร์ตต้องขออนุญาต(ชมคลิป)


ขอนแก่น-ผวจ.ขอนแก่นออกกฎเข้ม หน่วยงานใดจัดคอนเสิรต์ หรือจัดอีเว้นท์ ต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด หลัง มท.กำชับทุกจังหวัดการ์ดอย่าตก และบังคับใช้ทุกข้อกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า คณะทำงานภายใต้การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ยังคงมีมารการและแผนดำเนินวาที่เข้มงวดในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส รวมทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่คุ้นชินของคนขอนแก่นอย่างมาก เพราะทุกคนทราบว่า เมื่ออกจากบ้านหรืออยู่ในพื้นที่ต่างๆจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งจากการประเมินพบว่าคนขอนแก่นยังคงให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากถึงร้อยละ 97 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่าทุกมาตรการที่จังหวัดดำเนินการมานั้นการ์ดไม่ตก

“ จากการที่มีบางจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นโดยเฉพาะการจัดคอนเสิรต์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำในมาตรการควบคุมที่ทุกจังหวัดจะต้องเข้มงวด ซึ่งขอนแก่น นั้นได้มีการกำชับและเน้นย้ำไปยังคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข รวมไปถึงเจ้าพนักงานทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรายังคงทำงานกันอย่างเข้มข้นแม้จะเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 6 แล้วก็ตาม ดังนั้นในเรื่องของการจัดงาน จัดอีเว้นท์ การจัดคอนเสิรต์ หรือการจัดกิจกรรมที่จะมีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก ทุกงานจะต้องแจ้งให้กับทางจังหวัดได้รับทราบ เพราะจะต้องขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้อง อีกทั้งทีมงานร่วมทุกฝ่ายจะไปดูมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 จนนำไปสู่การจัดกิจกรรมที่ปลอดภัย และมั่นใจร่วมระหว่างผู้จัดและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขณะนี้การดำเนินชีวิตแบบ New Normal เป็นความคุ้นชินที่ทุกคนนั้นได้ปฎิบัติตัวอย่างดีเยี่ยม จากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆตามที่รัฐบาลและ ศบค.กำหนด ซึ่งทุกหน่วยงานในพื้นที่นั้นยึดหลักปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและทุกขั้นตอน จนทำให้คนขอนแก่น มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและใช้ชีวิตตามปกติในทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ยังคงไม่มีการประสานงานในการขอจัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่หรือจัดคอนเสิรต์ใดๆในพื้นที่แต่ทางจังกัดยังคงบังคับใช้ทุกมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้ขอนแก่นนั้นกลับมาคึกคักโดยเร็ว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ