Loading...


สะพานแขวนสลิงข้ามห้วยสำราญ แลนด์มาร์คแห่งอีสานใต้ ในฤดูคิมหันต์ เผยแพร่ : 21 พ.ย.2563

สะพานแขวนสลิงข้ามห้วยสำราญ แลนด์มาร์คแห่งอีสานใต้ ในฤดูคิมหันต์

สัมผัสลมหนาวชมแมกไม้ฟังเสียงนกป่า ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำห้วย

โดย... เสนาะ วรรักษ์

ห้วยวะ บ้านโนนแดง โนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไหลมาบรรจบห้วยสำราญ บริเวณป่าสองข้าง ชาวบ้านตำบลทุ่งไชยได้เข้ามาบุกรุกแผ้วถางทำนาทำไร่ ทำให้ผืนป่าค่อยๆหมดไป

ทำให้ผู้นำท้องถิ่นอย่าง นายสมมาศ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุ่งไชย ต้องร่วมกับชาวบ้านพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมเนรมิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับวัดค่อยพิทักษ์รักษา พร้อมบอกกล่าวถึงเรื่องราวของการ สร้างวัดทำสะพานแขวน ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(อีสานใต้) ว่าเจ้าคุณ พระศรีญาณวิเศษ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นคนบ้านทุ่งไชยแห่งนี้ กลับมาบ้านเกิด เห็นผืนป่าที่เคยมาหาของป่าเก็บเห็ดถูกชาวบ้านโค่นต้นไม้ เพื่อทำการเกษตร จึงอยากจะอนุรักษ์ป่าเอาไว้ จึงได้ดำริก่อตั้งวัดขึ้นมาจนสำเร็จ

เจ้าคุณ พระศรีญาณวิเศษ  เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม

ต่อมาได้สร้างแลนด์มากขึ้นมา ให้ประชนได้เข้ามาพักผ่อน และวัดหล่อมหลอมจิตรใจเยาวชนให้เข้ามาใกล้ชิดกับบวรพุทธศาสนามากขึ้น

สมมาศ ถาวร นายกอบต.ทุ่งไชย

แลนด์มากของตำบลทุ่งไชยแห่งนี้มีเนื้อที่ 30 ไร่ ประกอบด้วย สะพานแขวยสลิง ข้ามลำห้วยสำราญ ที่ไหลเอื่อยมาจากเทือกเขาพนมดงรัก อันเปรียบเสมือนสายเลืิดอันสำคัญที่หล่อเลียงชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำแห่งนี่มาชั่วนาตาปี บางครั้งก็เหือดแห้งบ้างครั้งก็เต็มปรี่ล้นฝั่ง

ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ มีที่นั่งพักผ่อน ปลูกดอกคอสมอส หรือดาวกระจายเต็มไปหมดออกดอกบานสะพรั่ง ให้ประชาชนได้มาเยือนยล และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก มีทุ่งดอกบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวที่โรยราไป ล้อมรอบด้วยป่าไม้ธรรมชาติ มีผักป่า พืชสมุนไพร เห็ดป่า ที่ชาวบ้านมาหาไปทำอาหารได้

นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่า กระรอกกระแต ไก่ป่า นกป่านานาชนิดอีกด้วย วันที่มีอากาศหนาวจะมีหมอกปกคลุ่มหนาแน่น ดูแล้วเหมือนกับภาคเหนือทีเดียว

หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอีสานใต้อยากเที่ยวชมความสวยงานของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ควบคู่กับการทำบุญเพื่อเสริมดวงชีวิตให้เกิดศิริมงคลต่อชีวิตอย่าลืมไปสัมผัสได้บ้านโนนแดง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ