Loading...


"จุรินทร์"ลุยดันแม่สอดมูลค่าการค้าชายแดนพุ่ง


เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้เดินทางไปที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อเป็นประธานในการประชุมร่วมภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีการนำประเด็น ความคืบหน้ากรณีการขอยกเว้นการสำแดงรายการเงินตราออกนอกประเทศผ่านด่านชายแดน

การเร่งรัดการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ,การขยายเวลาเปิด ปิด ด่านการค้าขายแดนไทย-เมียนมา ด่านแม่สอด - เมียวดี , ด่านแม่สาย- ท่าขี้เหล็ก จังหวัดเซียงราย การยกระดับด่านการค้าชายแดน กรณี ด่านสิงขรจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านพระจคีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี , การอนุญาตให้รถบรรทุกเมียนมาเข้ามาบรรทุกสินด้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,การอนุญาตตรวจลงตรา ณ จุดผ่านแคน Visa On Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนไทย-เมียนมา และการผลักดันการตรวจหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ณ ด่านชายแดน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะร่วมกันพัฒนาการค้าชายไทย - เมียนมา ให้มีตัวเลขทางการค้าให้สูงขึ้น ทั้ง 2 ฝ่าย และคู่ค้าตามแนวชายแดนอื่นๆ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ