Loading...


"วราวุธ"เปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และและกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " พ.ศ. 2562ภายใต้ชื่องาน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(เขื่อนห้วยโสมง) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งกรมป่าไม้และจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดขึ้น

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษา ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2560 เมื่อครั้งเสด็จฯทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และบำรุงรักษาต้นพะยูง ต้นไม้ทรงปลูกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกไว้ ณ เขื่ิอนห้วยโสมง หรือ นฤบินทรจินดา โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือชื่อเดิมว่าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2521 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง เพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้มีประชาชนจิตอาสา เหล่าดาราศิลปินนักแสดง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,000คน ร่วมกันบำรุงรักษาและปลูกซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นหลังประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"ครบ 10 ล้านต้น

นายวราวุธ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนายวราวุธ ศิลปอาชารมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ด้วย ครม.มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2533กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปลูกป่าให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ซึ่งในวันนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการอีกด้วย ในกิจกรรมวันนี้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ผวจ.และส่วนราชการทหาร ตำรวจ ฯ จิตอาสาฯให้การต้อนรับ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ