Loading...


เปิดท่าเรือจุดผ่อนปรน 33 ท่าริมแม่น้ำเมยเพื่อการค้า


ตาก-พ่อเมืองตาก เปิดพรมแดน 6 ก.ค. 63 ท่าเรือจุดผ่อนปรน 33 ท่าริมแม่น้ำเมย เพื่อการค้า หลังประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร-ตำรวจ-ปกครอง-สาธารณสุข - ศุลกากร หน่วยควบคุมโรค- ภาคเอกชน พ่อค้าผู้ประกอบการท่าเรือขนส่งสินค้า ริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย-เมียนมา เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณา ในการเปิดจุดการค้า ท่าข้ามธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนชั่วคราวตามท่าเรือและท่าข้ามต่างๆ ภายหลังมีมาตรการคลายล็อค ควบคุมการแพร่เชื้อระบาด COVID 19

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ภายหลังมีการคลายล็อค ระยะ 4 – ระยะ 5 จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 และเริ่มให้มีการขนส่งสินค้าข้ามแดน ตามท่าเรือ ท่าข้าม ธรรมชาติ ริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ 2 คณะกรรมการ พร้อมๆกันคือ คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย=เมียนมา จังหวัดตาก และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่ประชุมได้ สรุปให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อทำการค้า การขายชายแดน ด้านจังหวัดตาก โดยกำหนดเงื่อนไขและหลักปฎิบัติ ดังนี้ มติ ที่ประชุม ได้ให้เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน ในการส่งออก-นำเข้าสินค้า ไทย-เมียนมา ตามท่าเรือ ท่าข้าม ริมแม่น้ำเมย ชายแดน อ.แม่สอด จำนวน 21 แห่ง , อ.ท่าสองยาง 6 แห่ง , อ.แม่ระมาด 3 แห่ง, อ.พบพระ 3 แห่ง โดยใน 1 สัปดาห์จะเปิด 5 วัน วันจันทร์- ศุกร์ และหยุด เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.00 น.- 18.00 น. ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยอนุญาต ให้มีการส่งสินค้า ข้ามแดนเท่านั้น ส่วนประชาชน ยังคงไม่อนุญาตให้ข้าม และหากสถานการณ์ดีขึ้น และทุกท่าเรือ ท่าข้าม ทำตามและยึดหลักปฎิบัติที่เข้มงวด ก็อาจจะ เปิดทั้ง 7 วันใน 1 สัปดาห์ รวมทั้งผ่อนคลายในเงื่อนไขอื่นๆตามมา

รายงานข่างแจ้งว่าที่ประชุม มีมติ ให้เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน ในการส่งออก-นำเข้าสินค้า ไทย-เมียนมา ตามท่าเรือ ท่าข้าม ริมแม่น้ำเมย ชายแดน อ.แม่สอด จำนวน 21 แห่ง , อ.ท่าสองยาง 6 แห่ง , อ.แม่ระมาด 3 แห่ง, อ.พบพระ 3 แห่ง รวม 33 แห่ง 33 ท่าข้าม โดยใน 1 สัปดาห์จะเปิด 5 วัน วันจันทร์- ศุกร์ และหยุด เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.00 น.- 18.00 น. โดยอนุญาต ให้มีการส่งสินค้า ข้ามแดนเท่านั้น ส่วนประชาชน ยังคงไม่อนุญาตให้ข้าม


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ